vissaventure.com

Contoh Pidato Perpisahan Sekolah dari Perwakilan Siswa untuk Kelas 6 SD, Singkat, Padat, dan Mudah Dihafal - News

Contoh pidato perpisahan sekolah kelas 6 SD (Mufid Majnun via unsplash.com)

Berikut ini terdapat contoh teks pidato untuk acara perpisahan sekolah kelas 6 SD.

Contoh teks pidato singkat acara perpisahan sekolah ini penuh makna, motivasi, berkesan, bahkan mudah untuk dihafal.

Naskah pidato perpisahan sekolah tersebut bisa menjadi referensi Anda untuk acara nanti.

Baca Juga: Contoh Kata Sambutan Wali Murid TK Di Acara Perpisahan Sekolah Penuh Kesan Dan Kesan Mendalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Bapak / Ibu Kepala Sekolah (nama lengkap dan gelarnya)

Para guru (nama lengkap dan gelarnya)

Orang tua / wali murid yang saya sayangi dan hormati, serta teman-teman dan adik kelas yang saya cintai dan banggakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahan dan kesempatannya, sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini untuk merayakan acara perpisahan kelas 6 SD (nama sekolah).

Sebagai perwakilan teman-teman di sini, saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang telah rela dan ikhlas mengajar kami selama 6 tahun lamanya.

Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada sikap yang kurang berkenan di hati.

Semoga segala kebaikan selalu menyertai dan Allah SWT senantiasa menyayangi Bapak dan Ibu guru sekalian.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang telah sabar mendidik sekaligus merawat kami hingga kami dewasa seperti sekarang.

Kami meminta maaf apabila ada sikap yang tidak berkenan di hati, semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan pada setiap langkah Bapak serta Ibu kami.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat